Jednoduché účtovníctvo

 

Jednoduché účtovníctvo:

 

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy odoslaných faktúr
 • Vedenie knihy došlých faktúr
 • Vedenie knihy sociálneho fondu
 • Evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)
 • Sledovanie oznamovacej povinnosti
 • Vypracovanie ročnej uzávierky
 • Vypracovanie plánov hospodárenia pre  budúce účtovné obdobie
 • Zastupovanie a komunikácia s štátnymi autoritami pri registráciách, kontrolách miestnych dokazovaniach atd.

Cenník služieb

 

Cena balíčka pri mesačnom spracovaní:

cena

0 – 50 riadkov v hlavnej knihe

0,50 € / riadok, min. 13,95 € – 0,50 x 50=25€

  51 – 100 riadkov v hlavnej knihe

0,46 € / riadok 0,46 x 100 = 46 €

101 – 200 riadkov v hlavnej knihe

0,42 € / riadok 0,42 x 200 = 84 €

201 a viac riadkov v hlavnej knihe

0,37 € / riadok 0,37 x 250 = 92,50 €

           

Balíček obsahuje:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy odoslaných faktúr
 • vedenie knihy došlých faktúr
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)
 • sledovanie oznamovacej povinnosti
 • poradenstvo

Evidencia DPH, vypracovanie a podanie daňového priznania:

 

Cenník pre mesačného platiteľa

Cena €

Cena pre mesačného platiteľa

13,95 €

Cena pre štvrťročného platiteľa

41,84 €

Kniha jázd:

 

Cenník

Cena €

Cena za každé vozidlo  – mesačný poplatok

5,58 €

Zavedenie novej firmy:

 

Cenník pre mesačného platiteľa

Cena €

Zavedenie novej firmy – jednorazový poplatok

13,95 €

Zavedenie firmy počas účtovného obdobia – jednorazový poplatok

27,90 €

Vypracovanie a podanie daňového priznania – ročný poplatok

41,84 €

Ostatné služby:

 

Cenník pre mesačného platiteľa

Cena €

Vypracovanie jednej smernice

16,73 €

Výstupy špecifické pre firmu (intrastat)

Ekonomické a účtovné poradenstvo

8,37 € – 13,95 €

Možnosť využitia hodinovej sadzby

8,37 € / h

Možnosť dohody o paušálnej mesačnej sadzbe

Od 20 € – 300 €

Možnosť individuálnej dohody

 

 

 

Daňové poradenstvo a daňová evidencia

 

 • Príprava podkladov a zostavovanie všetkých typov daňových priznaní – DPH, Daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti a iné. Pokiaľ je nevyhnutné vieme zaistiť žiadosťou  odklad podanie DzP.
 • Zaistíme podanie priznaní na súvisiacich úradoch a včas Vás informujeme o splatných daniach (zašleme Vám príkaz na úhradu)
 • Vyhotovenie  uvedených  dokladových dokladov  nie je zohľadnené v našom mesačnom paušále.

Cenník služieb

 

Cenník

Cena €

Ekonomické a účtovné poradenstvo

8,37 € – 15 €

Možnosť dohody o paušálnej mesačnej sadzbe

10 € / h

Možnosť individuálnej dohody

 

 

 

Mzdová agenda

 

Personalistika a mzdy

 

Cena za každého zamestnanca v trvalom pracovnom pomere mesačne pri počte

cena

1 – 10

9 €

11 – 20

8,09 €

21 a viac

7,80 €

 

Cena za každého zamestnanca v trvalom pracovnom pomere na základe dohôd mesačne

cena

1 a viac

6,97 €

 

Cena zahŕňa

 

 • prehľady
 • výplatné pásky, výplatnú listinu
 • výkazy pre poisťovne
 • výkazy pre daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane
 • ročné zúčtovanie ZP

Bankové príkazy na úhradu:

 • miezd pracovníkov
 • odvody poisťovniam
 • odvod dane zo mzdy

Cenník ostatných služieb

 

Ostatné služby

cena

Zavedenie novej firmy

11,16 €

Zavedenie každého zamestnanca (obsahuje vypracovanie pracovnej zmluvy alebo dohody)

8,37 €

Ostatné služby podľa požiadavky zákazníka

7,80 €

Ročné zúčtovanie dane: mesačný paušál za každého zamestnanca

6,60 €