Podvojné účtovníctvo

       Podvojné účtovníctvo:

Cena balíčka pri mesačnom spracovaní:

cena

0 – 50 riadkov v hlavnej knihe 0,63 €/ riadok, min. 22,32 € 0,63 x 50 = 31,50€
51 – 100 riadkov v hlavnej knihe 0,59 €/ riadok 0,59 x 100 = 59 €
101 – 200 riadkov v hlavnej knihe 0,55 €/ riadok 0,55 x 200 = 110 €
201 a viac riadkov v hlavnej knihe 0,50 €/ riadok 0,50 x 250 = 125 €

 

Balíček obsahuje:

 

 • vytvorenie účtovnej osnovy
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy pokladne
 • vedenie knihy odoslaných faktúr
 • vedenie knihy došlých faktúr
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 •   evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)

 

          Evidencia DPH, vypracovanie a podanie daňového priznania:

 

Cenník pre mesačného platiteľa

Cena €

Cena pre mesačného  platiteľa

13,95 €

Cena pre štvrťročného platiteľa

 41,84 €

          Kniha jázd:

 

Cenník

Cena €

Cena za každé vozidlo  – mesačný poplatok

5,58 €

          Zavedenie novej firmy:

 

Cenník pre mesačného platiteľa DPH

Cena €

Zavedenie novej firmy – jednorazový poplatok

22,32 €

Zavedenie firmy počas účtovného obdobia – jednorazový poplatok

55,79 €

Vypracovanie a podanie daňového priznania – ročný poplatok

55,79 €

 

          Ostatné služby:

 

Cenník pre mesačného platiteľa DPH

Cena €

Vypracovanie jednej smernice

16,74 €

Výstupy podľa želania

Mesačné alebo štvrťročné uzávierky

Ekonomické a účtovné poradenstvo

8,37 € – 13,95 €

Možnosť využitia hodinovej sadzby

11,16 € / h

Možnosť dohody o paušálnej mesačnej sadzbe

Od 20 € -500 €

Možnosť individuálnej dohody

Nárazové spracovanie účtovníctva

 

 

Evidencia DPH, vypracovanie a podanie daňového priznania:

 

Cenník pre mesačného platiteľa

Cena €

Cena pre mesačného platiteľa

13,95 €

Cena pre štvrťročného platiteľa

41,84 €

Kniha jázd:

 

Cenník

Cena €

Cena za každé vozidlo  – mesačný poplatok

5,58 €

Zavedenie novej firmy:

 

Cenník pre mesačného platiteľa

Cena €

Zavedenie novej firmy – jednorazový poplatok

13,95 €

Zavedenie firmy počas účtovného obdobia – jednorazový poplatok

27,90 €

Vypracovanie a podanie daňového priznania – ročný poplatok

41,84 €

Ostatné služby:

 

Cenník pre mesačného platiteľa

Cena €

Vypracovanie jednej smernice

16,73 €

Výstupy špecifické pre firmu (intrastat)

Ekonomické a účtovné poradenstvo

8,37 € – 13,95 €

Možnosť dohody o paušálnej mesačnej sadzbe

Od 10 € – 20 €

Možnosť individuálnej dohody

 

 

 

 

Daňové poradenstvo a daňová evidencia

 

 • Príprava podkladov a zostavovanie všetkých typov daňových priznaní – DPH, Daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti a iné. Pokiaľ je nevyhnutné vieme zaistiť žiadosťou  odklad podanie DzP.
 • Zaistíme podanie priznaní na súvisiacich úradoch a včas Vás informujeme o splatných daniach (zašleme Vám príkaz na úhradu)
 • Vyhotovenie  uvedených  dokladových dokladov  nie je zohľadnené v našom mesačnom paušále.

Cenník služieb

 

Cenník

Cena €

Ekonomické a účtovné poradenstvo

10 €

Možnosť využitia hodinovej sadzby

– € / h

Možnosť dohody o paušálnej mesačnej sadzbe

 

Možnosť individuálnej dohody

 

 

Mzdová agenda

 

Personalistika a mzdy

 

Cena za každého zamestnanca v trvalom pracovnom pomere mesačne pri počte

cena

1 – 10

9 €

11 – 20

8,09 €

21 a viac

7,80 €

 

Cena za každého zamestnanca v trvalom pracovnom pomere na základe dohôd mesačne

cena

1 a viac

6,97 €

 

Cena zahŕňa

 

 • prehľady
 • výplatné pásky, výplatnú listinu
 • výkazy pre poisťovne
 • výkazy pre daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane
 • ročné zúčtovanie ZP

Bankové príkazy na úhradu:

 • miezd pracovníkov
 • odvody poisťovniam
 • odvod dane zo mzdy

Cenník ostatných služieb

 

Ostatné služby

cena

Zavedenie novej firmy

11,16 €

Zavedenie každého zamestnanca (obsahuje vypracovanie pracovnej zmluvy alebo dohody)

8,37 €

Ostatné služby podľa požiadavky zákazníka

7,80 €

Ročné zúčtovanie dane: mesačný paušál za každého zamestnanca

6,60 €