Dane

Daňové poradenstvo a daňová evidencia
 

  • Príprava podkladov a zostavovanie všetkých typov daňových priznaní – DPH, Daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti a iné. Pokiaľ je nevyhnutné vieme zaistiť žiadosťou  odklad podanie DzP.
  • Zaistíme podanie priznaní na súvisiacich úradoch a včas Vás informujeme o splatných daniach (zašleme Vám príkaz na úhradu)
  • Vyhotovenie  uvedených  dokladových dokladov  nie je zohľadnené v našom mesačnom paušále.

Cenník služieb

Cenník

Cena €

Ekonomické a účtovné poradenstvo

8,37 €

Možnosť využitia hodinovej sadzby

11,15 € / h

Možnosť dohody o paušálnej mesačnej sadzbe

dohodou

Možnosť individuálnej dohody

dohodou